Portrait of Oxford College. A5
HousePortraits_SallyBarton_PortraitsinWatercolour_OxfordColleges
HousePortraits_SallyBarton_PortraitsinWatercolour_OxfordColleges